OBVESTILO - RIBNIK SAVCI

 

Po sklepu UO RD Ormož je ribnik Savci odprt za izvajanje ribolova od  1. 4. 2022 VSAK DAN od 6.00 ure do mraka

Cena enodnevne ribolovne dovolilnice znaša 15,00 EUR.

Cena enodnevne ribolovne dovolilnice za člana RD ORMOŽ znaša 7,00 EUR.

V ceno je vračunan DDV!

 

RIBOLOVNI REŽIM:

  • ribolovna dovolilnica se kupi v lokalu ob ribniku ali v lokalu Škis Savci – Gasilski dom Savci,
  • brez ribolovne dovolilnice se ne sme pričeti z ribolovom,
  • ribolov je DOVOLJEN NA DVE PALICI Z ULOVOM na eno ribolovno dovolilnico in sicer, 1 krap ( 30 cm ) ali 1 amur ( 50 cm )ali 1 merski smuč (50cm) ali  1 ščuka ( 50 cm ) ali 5 merskih ploščičev (20cm) ali 2kg drobiža (babuška, rdečeoka, rdečeperka, zelenka).
  • UJET LINJ ALI KORESELJ SE MORA OBVEZNO TAKOJ VRNITI V RIBNIK
  • RIBIČU, PRI KATEREM JE OB KONTROLI UGOTOVLJENO, DA PRESEGA DOVOLJEN ULOV, SE ODVZAME VES ULOV, PRPOVE NADALJNJO IZVAJANJE RIBOLOV IN PODA PREDLOG PREKRŠKOVNEMU ORGANU
  • ko je ujet dovoljeni ulov se mora takoj prenehati z ribolovom
  • v severozahodnem delu ribnika, gozd-trstičje do izliva vode v melioracijski jarek je vsakršen ribolov prepovedan

PARKIRANJE AVTOMOBILOV JE DOVOLJENO SAMO NA PARKIRIŠČU OB RIBIŠKI KOČI.

VSI, KI IZVAJAJO RIBOLOV NA RIBNIKU SO DOLŽNI UPOŠTEVATI NAVODILA RIBIŠKIH ČUVAJEV!

VSAKA UJETA RIBA, KI PRESEGA TEŽO 5 KG, SE MORA IZPUSTITI NEPOŠKODOVANA NAZAJ V RIBNIK, RAZEN PLENILK.

DOBER PRIJEM!                   

                                                                                       Predsednik RD Ormož

                                                                                               Rado Antolič