Pesnica

sotocje drave in pesnice

Sotočje Pesnice, kanala in stare struge reke Drave, v ozadju Ormoško jezero