ORGANI RD ORMOŽ

UPRAVNI ODBOR:

-          Antolič Rado, predsednik RD

-          Lukaček Dejan, podpredsednik RD in vodja čuvajske službe

-          Piberčnik Vladimir, tajnik RD

-          Meško Vili, blagajnik RD

-          Prosnik Anton, gospodar RD

-          Vuzem Anton, gospodar za ribnik Savci

-          Jančar Marko, predsednik tekmovalne komisije RD

-          Senčar Miran

-        Zidarič Danilo

NADZORNI ODBOR:

-          Večerjevič Franc, predsednik

-          Rižnar Dejan, član

-          Škrjanec Franc, član

DISCIPLINSKI TOŽILEC:

-          Polič Franc

DISCIPLINSKO SODIŠČE:

-          Munda Marjan, predsednik

-          Otorepec Srečko, član

-          Roman Bobnarič, član

NAMESTNIKA DISCIPLINSKEGA SODIŠČA:

-          Kralj Franc

-          Šef Jože

TEKMOVALNA KOMISIJA:

-          Jančar Marko, predsednik

KOMISIJA ZA DELO Z MLADINO:

-          Roman Bobnarič, predsednik

UPRAVLJANJE REVIRJEV:

-          Prosnik Anton, gospodar RD

-          Senčar Miran, gospodar - ribiški dom Ormož

-          Vuzem Anton, gospodar - ribiški dom Savci

-          Meško Emil, gospodar - ribiška koča Mihovci