Obveščamo vas, da je tekma Lige RD Ormož dne 13.09.2020 prestavljena iz ribnika Savci na ribnik Ormož.

 

                                                                                                            TK RD Ormož

 

 

 

Zaradi virusa Covid 19 je tekma mladih, predvidena za dne 29.08.2020 odpovedana, ker organizator ne more zagotoviti vseh varnostnih ukrepov, ki jih je za šoloobvezne otroke predvidela stroka.

O novem terminu tekmovanja bodo člani obveščeni na spletni strani RD Ormož.

Hvala za razumevanje.

 

                                                                                  UO RD ORMOŽ

 

 

 

Obvestilo o pričetku tekem lige RD Ormož

Obveščamo vas, da se tekme lige RD Ormož pričnejo v nedeljo 31.05.2020. Zbor je ob 7.00 uri na ribniku v Ormožu.

Tekmovanje bo potekalo vsako nedeljo v juniju, avgustu, septembru in oktobru. Pravila tekmovanja bodo predstavljena pred prvo tekmo. Več informacij laho dobite na telefonski številki 041 425 233 (Franc Večerjevič).

Koledar tekem:

 Datum

Kraj

Zbor

31.05.2020 Ormož 7.00
07.06.2020 Ormož 7.00
14.06.2020 Ormož 7.00
21.06.2020 Savci 7.00
28.06.2020 Ormož 7.00
02.08.2020 Ormož 7.00
09.08.2020 Ormož 7.00
16.08.2020 Savci 7.00
23.08.2020 Ormož 7.00
30.08.2020 Ormož 7.00
06.09.2020 Ormož 7.00
13.09.2020 Savci 7.00
20.09.2020 Ormož 7.00
27.09.2020 Ormož 7.00
04.10.2020 Ormož 7.00
11.10.2020 Savci 7.00
18.10.2020 Ormož 7.00
25.10.2020 Ormož 7.00

 

Dober prijem,

Franc Večerjevič

 

 

Spoštovana vodstva RD IN ZRD,

po izdanem Odloku o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, je dovoljeno Izvajanje športnih tekmovanj  do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1). Slednje pomeni da lahko RZS nacionalna panožna športna zveza za individualni športni panogi, ribištvo-sladkovodni športni ribolov in  ribištvo-kasting, lahko  sprosti možnost izvajanja ribiških tekem na ravni RD, ZRD in državni ravni z upoštevanjem vseh samozaščitnih pogojev za preprečevanje širjenja virusa COVID-19.

RZS podaja sledeča navodila za izvajanje tekem  (modifikacija Pravilnika o tekmovanjih v športnem ribolovu in pravil posameznih disciplin) :  

- tekmovalci na ribiških tekmah v individualni konkurenci morajo ohranjati predpisano medsebojno razdaljo 10 m ali več.

- Razdalja med ekipami parov (disciplina lov krapov z obtežilnikom) je 10 m ali več, razdalja med tekmovalcema v paru pa 2 metra ali več,

- med tekmo ne se prihajati do stikov med udeleženci,

- tehtanje ulova opravlja sodnik z uporabo zaščitne opreme, brez prisotnosti tekmovalcev,

- v času tekmovanja ni dovoljena nikakršna izmenjava opreme ali drugega pribora med tekmovalci,

- prihod na tekmo je obvezno posamičen za vse udeležence,

- ribiške družine kot izvajalke tekem z omejenim številom tekmovalcev so dolžne v razpisu vse prisotne seznaniti z zaščitnimi ukrepi. Prav tako so izvajalke tekem dolžne zagotoviti ustrezna dezinfekcijska sredstva za vse udeležence.

- žreb tekmovalnih mest opravita samo delegat tekme in glavni sodnik; nastopajoče tekmovalce se individualno seznani z rezultati žreba,

- pred odhodom na tekmovalna mesta vsi prisotni uporabljajo zaščitna sredstva. Za nadzor spoštovanja zaščitnih ukrepov na posamezni tekmi  je zadolžen delegat tekme. Kršitelji morajo nemudoma zapustiti tekmo.
- na tekmovanjih so lahko prisotni zgolj tekmovalci in vodje ekip; gledalcev in drugih obiskovalcev do preklica na tekmah ne sme biti,
- do preklica zaščitnih ukrepov zaradi COVID -19 se ne izvaja kastinških tekmovanj v dvoranah ali drugih zaprtih prostorih,

- določila pravilnikov RZS,  ki določajo protokol izvedbe razglasitve rezultatov tekem, se do nadaljnjega opusti. Rezultati tekmovanj se objavijo v elektronski obliki na spletni strani RZS oz. se jih posreduje po e- pošti na pridobljene naslove nastopajočih. Rezultati posameznikov pa se štejejo tudi za ekipne uvrstitve

- priznanja najuspešnejšim tekmovalcem se podelijo za nazaj in sicer brez kontaktov med osebami na naslednji tekmi.

 

 

Novo sprejeti koledar tekmovanj državniega prvenstva po tekmovalnih disciplinah bomo po potrditvi na UO RZS objavili na spletni strani RZS http://ribiska-zveza.si/dejavnosti/tekmovalno-podrocje

 

Lep pozdrav

 

mag. Igor Miličić

Sekretar RZS

 

 

OBVESTILO

 

Po sklepu UO RD Ormož se za izvajanje ribolova odpira ribnik Savci z dnem 01.05.2020, ribnik Obrež  pa z dnem 04.05.2020.

 

                                                                                                                                     UO RD Ormož

 

 

 

 

OBVEZNO NAVODILO IZVAJANJA ŠPORTNEGA RIBOLOVA RIBNIK ORMOŽ

 

Skladno z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20), Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, ter drugimi zaščitnimi ukrepi je dovoljen športni ribolov pod naslednjimi pogoji:

 

 • NA PODLAGI SKLEPA UO RD ORMOŽ JE RIBNIK ORMOŽ ODPRT ZA RIBOLOV Z DNE 18.04.2020.
 • Ribolov lahko izvajajo le člani Ribiške družine Ormož z veljavno letno ribolovno dovolilnico.
 • Pred pričetkom ribolova obvezen vpis datuma in revirja – RIBNIK ORMOŽ v ribolovno dovolilnico.
 • Ribiči lahko izvajajo ribolov v medsebojni oddaljenosti najmanj 10 m, v nobenem primeru se oddaljenost ne sme zmanjšati.
 • Na ribolovnem mestu je lahko le ribič, ki izvaja ribolov, z njim so lahko le člani, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu, ob upoštevanju zakonskih določil o zbiranju in druženju.
 • Po pričetku ribolova ribič ne sme brez utemeljenega razloga zapuščati lovnega mesta.
 • Ob kontroli ribiškega čuvaja je ribič dolžan ustno podati podatke, ki jih zahteva.
 • Ribič, ki ne bo spoštoval tega navodila in opozoril ribiškega čuvaja bo pozvan, da preneha z ribolovom in zapusti ribolovno mesto. V primeru neupoštevanja navedenega, bo za pomoč in posredovanje pozvana policijska postaja Ormož.
 • Dosledno izvajanje osebne higiene z umivanjem rok in ostalih zaščitnih ukrepov.
 • Ribiče prosimo za takojšnje obveščanje ribiških čuvajev o nepravilnostih in neupoštevanju teh navodil:
 • Miran Senčar  031 201 656
 • Milan Puntigam    031 778 425
 • Vladimir Piberčnik     041 474 106

 

PROSIMO VAS, DA NAVEDENA NAVODILA DOSLEDNO UPOŠTEVATE!

Ostanite zdravi in Dober prijem !

                                                                                                                      Upravni odbor RD Ormož

 

 

Spoštovani slovenski ribiči

 

Pandemija s koronavirusom KOVID-19 je korenito posegla v naša življenja in omejila naše delovno, družabno in društveno življenje.  Ker pa smo ribiči odgovorni ljudje upoštevamo vse predpisane ukrepe in po možnosti »OSTAJAMO DOMA«.

 

Če pa se odločimo za individualni ribolov se držimo naslednjih priporočil:

 

ŠEST  PRIPOROČIL ZA VARNO IZVAJANJE RIBOLOVA

 

1. priporočilo: RIBOLOV IZVAJAJTE IZKLJUČNO INDIVIDUALNO ALI IZJEMOMA SKUPAJ Z OŽJIM DRUŽINSKIM ČLANOM.

2. priporočilo: PRI RIBOLOVU NA STOJEČIH VODAH VZDRŽUJTE DISTANCO/RAZDALJO DO DRUGIH RIBIČEV, KI NAJ PO MOŽNOSTI NE BO MANJŠA OD 10 METROV.

3. priporočilo: PRI SREČANJU ALI KONTAKTU Z DRUGIMI OSEBAMI ALI RIBIČI VZDRŽUJTE VARNO RAZDALJO, NE MANJŠO OD 2 METROV.

4. priporočilo: ČE POTUJETE NA RIBOLOV S PREVOZNIM SREDSTVOM POTUJTE SAMI ALI IZJEMOMA Z OŽJIM DRUŽINSKIM ČLANOM.

5. priporočilo: IZVAJANJE RIBOLOVA JE TRENUTNO OMEJENO NA OBMOČJE RIBIČEVEGA STALNEGA SLI ZAČASNEGA PREBIVANJA (razen, če ga ni dodatno omejila lokalna skupnost). ZARADI MOREBITNE KONTROLE IMEJTE S SEBOJ DOKUMENT ZA DOKAZOVANJE ISTOVETNOSTI.

6. priporočilo: PO MOŽNOSTI IMEJTE S SEBOJ ZAŠČITNO OPREMO (masko, rokavice) TER SKRBITE ZA REDNO UMIVANJE ROK IN OSTALE SAMOZAŠČITNE UKREPE.

 

Generalna policijska uprava - pojasnila glede izvajanja dovoljenega ribolova

Šest priporočil za varno izvajanje ribolova

 

BODITE IN OSTANITE ZDRAVI in DOBER PRIJEM

RZS

 

 

Splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, ki izvajajo zakonsko predpisane naloge. Dovoljeno je tudi izvajanje individualnega ribolova, če to občinski odlok dovoljuje ali izrecno ne prepoveduje. Ribiško-čuvajsko službo je dovoljeno izvajati v celotnem ribiškem okolišu.

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Sloveniji. Prepoveduje tudi dostop na javna mesta in gibanje izven občine stalnega prebivališča.

Splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, ki izvajajo zakonsko predpisane naloge. Dovoljeno je tudi izvajanje individualnega ribolova, če to občinski odlok dovoljuje ali izrecno ne prepoveduje. Ribiško-čuvajsko službo je dovoljeno izvajati v celotnem ribiškem okolišu.

Lovske družine, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, opravljajo na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pod pogoji javne službe, zato začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce kadar neposredno izvajajo navedene naloge. Seveda pa morajo tudi lovci upoštevati vse ostale že sprejete ukrepe, kot si ohranjanje varne razdalje do drugih oseb in uporaba zaščitnih sredstev.

Prav tako je dovoljeno individualno izvajati ribolov, če to občinski odlok dovoljuje ali izrecno ne omejuje ali prepoveduje. Tudi ribiči morajo upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb in uporabo zaščitnih sredstev. Izjema je izvajanje ribiško-čuvajske službe, ki jo je dovoljeno izvajati v celotnem ribiškem okolišu. Pri izvajanju teh nalog v javnem interesu je treba upoštevati vse ostale že sprejete ukrepe  kot je ohranjanje varne razdalje do drugih oseb in uporaba zaščitnih sredstev.

 

Vir: https://www.kgzs.si/novica/lov-in-ribolov-v-casu-interventnih-ukrepov-vlade-2020-03-31

 

 

OBVESTILO

V zvezi izvajanja Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS (Ur. list RS, št. 38/2020)  vas obveščamo, da kljub vztrajanju in iskanju uradnega stališča, od pristojnih organov še nismo dobili jasnega izhodišča ali navedene določbe dopuščajo ali prepovedujejo individualno izvajanje ribolova.

V izogib zapletom in skladno z resnostjo razmer vam predlagamo, da se do nadaljnjega ribolov ne izvaja.

dr. Miroslav Žaberl
predsednik RZS