Ribolovna voda Člani RD Ormož Nečlani
Ribnik Ormož 3 EUR 6 EUR
Ribnik Savci - ujemi in vzemi
7 EUR 15 EUR
Ribnik Savci C&R (nočna ali dnevna) 
6 EUR 12 EUR
Ribnik Savci C&R (tri dni in tri noči) 20 EUR 50 EUR
Ribnik Savci C&R (pet dni in pet noči) 40 EUR 80 EUR
Ribnik Obrež 7 EUR 15 EUR
Drava s pritoki   12 EUR

 V ceno ribolovne dovolilnice je vračunan DDV.

 

Prodajna mesta za ribolovne dovolilnice

 • spletna prodaja
 • za ribnik Ormož, Obrež in Dravo gostilna v ribiškem domu v Ormožu,
 • za ribnik Savci v lokalu v ribiškem domu v Savcih ali v lokalu Škis (pri gasilskem domu Savci),

 

Ribolovni režim

RIBNIK ORMOŽ

Po sklepu UO RD Ormož je Ribnik Ormož odprt za izvajanje ribolova od 24.03.2024

Za člane RD Ormož je ribolov na ribniku ormož brezplačen 10 x, za mlade člane 20 x. Pred pričetkom ribolova je potrebno vpisati datum na hrbtno stran letne ribolovne dovolilnice. Ko član preseže dovoljeno število ribolovnih dni si mora kupiti ribolovno dovolilnico.

RIBOLOVNI REŽIM:

 • ribolov z dnevno ribolovno dovolilnico se lahko izvaja od 6.00 ure do mraka
 • ribolovna dovolilnica se kupi v ribiškem domu RD Ormož ali spletni prodaji na spletni strani RD Ormož (Nakup dovolilnice),
 • brez ribolovne dovolilnice se ne sme pričeti z ribolovom,
 • dovoljen je samo način ribolova UJEMI - SPUSTI
 • ribolov je dovoljen na eno palico (samo na plovec),
 • obvezna uporaba trneka brezzalustnika
 • obvezna uporaba podmetalke,
 • obvezna uporaba odpenjevalca rib
 • najmanjša globina vabe 1m

PREPOVEDI :

 • shranjevanje rib v mreže,
 • vožnja po brežinah ribnika,
 • odnašanje rib iz ribnika
 • lov na kruh
 • talni ribolov

 Vse kršitve bodo prijavljene prekrškovnemu organu (Ribiški inšpekciji).

 

RIBNIK SAVCI

Po sklepu UO RD Ormož je Ribnik Savci odprt za izvajanje ribolova od 24.03.2024

RIBOLOVNI REŽIM UJEMI IN VZEMI:

 • ribolov z dnevno ribolovno dovolilnico se lahko izvaja od 6.00 ure do mraka,
 • ribolovna dovolilnica se kupi v lokalu ob ribniku, v lokalu Škis (gasilski dom Savci) ali spletni prodaji na spletni strani RD Ormož (Nakup dovolilnice),
 • brez ribolovne dovolilnice se ne sme pričeti z ribolovom.
 • ribolov je DOVOLJEN NA DVE PALICI Z ULOVOM na eno ribolovno dovolilnico in sicer, 1 krap (30 cm) ali 1 amur  (50 cm) ali 1 merski smuč (50cm) ali 1 ščuka (50 cm) ali 5 merskih ploščičev (20cm) ali 2kg drobiža (babuška, rdečeoka, rdečeperka, zelenka),
 • prepovedan je ribolov pod ledom in ribolov na živo vabo
 • obvezna oporaba pribora za odpenjanje, podmetalka (priporočeno s fino pletene mreže primerne velikosti), odpenjalna blazina, antiseptik,
 • UJET LINJ ALI KORESELJ SE MORA OBVEZNO TAKOJ VRNITI V RIBNIK,
 • RIBIČU, PRI KATEREM JE OB KONTROLI UGOTOVLJENO, DA PRESEGA DOVOLJEN ULOV, SE ODVZAME VES ULOV, PRPOVE NADALJNJO IZVAJANJE RIBOLOV IN PODA PREDLOG PREKRŠKOVNEMU ORGANU,
 • ko je ujet dovoljeni ulov se mora takoj prenehati z ribolovom
 • v severozahodnem delu ribnika, gozd-trstičje do izliva vode v melioracijski jarek je vsakršen ribolov prepovedan,
 • ribolov dovoljen na trasi od izliva vode v melioracijski jarek na severovzhodu, po vzhodni obali ribnika do počitniške prikolice na jugovzhodu, kjer se prične trasa ribolova UJEMI in SPUSTI

 

VSAKA UJETA RIBA, KI PRESEGA TEŽO 5 KG, SE MORA IZPUSTITI NEPOŠKODOVANA NAZAJ V RIBNIK, RAZEN PLENILK.

 

RIBOLOVNI REŽIM UJEMI IN SPUSTI:

 • ribolov z dnevno ribolovno dovolilnico ujemi in spusti (C&R) se lahko izvaja 24 ur na dan 7 dni v tednu,
 • ribolovna dovolilnica se kupi v lokalu ob ribniku ali v lokalu Škis Savci – Gasilski dom Savci ali na spletu ( spletna stran RD Ormož)
 • brez ribolovne dovolilnice se ne sme pričeti z ribolovom
 • ribolov je DOVOLJEN NA DVE PALICI na katerih je lahko po 1 naveza z 1 trnkom, razvoz krmil in vab s plovili (čoln, daljinsko vodene naprave), razen s plovili na notranje izgorevanje,
 • obvezna uporaba pribora za odpenjanje, podmetalka (priporočeno s fino pletene mreže primerne velikosti), odpenjalna blazina, antiseptik in potopljena vrvica (back lead),
 • prepovedan ribolov pod ledom, ribolov na živo vabo,
 • RIBIČU, PRI KATEREM JE OB KONTROLI UGOTOVLJENO, DA LOVI NA NEDOVOLJEN NAČIN, SE ODVZAME RIBOLOVNI PRIBOR, PREPOVE NADALJNJO IZVAJANJE RIBOLOVA IN PODA PREDLOG PREKRŠKOVNEMU ORGANU,
 • v severozahodnem delu ribnika, gozd-trstičje do izliva vode v melioracijski jarek je vsakršen ribolov prepovedan,
 • ribolov je dovoljen od počitniške prikolice na jugovzhodu, kjer se prične trasa ribolova UJEMI in SPUSTI ter po južni strani ribnika, do gozda na jugozahodnem delu

 

PARKIRANJE AVTOMOBILOV JE DOVOLJENO SAMO NA PARKIRIŠČU OB RIBIŠKI KOČI.

VSI, KI IZVAJAJO RIBOLOV NA RIBNIKU SO DOLŽNI UPOŠTEVATI NAVODILA RIBIŠKIH ČUVAJEV!

Vse kršitve bodo prijavljene prekrškovnemu organu.

 

RIBNIK OBREŽ

Po sklepu UO RD Ormož je Ribnik Obrež odprt za izvajanje ribolova od 24.03.2024

RIBOLOVNI REŽIM:

 • ribolov se lahko izvaja od 6.00 ure do mraka
 • ribolovna dovolilnica se kupi  v ribiškem domu RD Ormož ali spletni prodaji na spletni strani RD Ormož (Nakup dovolilnice),
 • brez ribolovne dovolilnice se ne sme pričeti z ribolovom,
 • ribolov je dovoljen na dve palici,
 • obvezna uporaba podmetalke,
 • za člane RD Ormož je vijačenje (ščuka, smuč in som ) BREZPLAČNO.
 • ujetega linja je potrebno izpusti nazaj v ribnik

Dovoljen ulov na eno ribolovno dovolilnico :

1 kom ščuka ali smuč ali krap ali som ali 3 kom merskih rib ali 2 kg ribjega drobiža.

PREPOVEDI :

 • shranjevanje rib v mreže,
 • živa vaba,
 • vožnja po brežinah ribnika,
 • prepoved ribolova v zalivu za kaminom,
 • odnašanje težjih krapov od 5 kg – ujetega krapa ali amurja takoj izpustiti.
 • lov na kruh na površini vode

 Vse kršitve bodo prijavljene prekrškovnemu organu.

Dober prijem!