Spoštovani deležniki,

na vas se ne obračam le kot vaš minister, ampak kot vaš sodržavljan.

Verjamem, da se vsi zavedamo, da lahko prav vsak izmed nas pripomore k uspešnemu obvladanju epidemije. Pomembno je, da smo odgovorni do sebe in do drugih. In to odgovornost lahko pokažemo tako, da se odločimo za cepljenje.

Za cepljenje se moramo odločiti na podlagi dejstev. Sam zaupam uradni medicini in vem, da sem s tem, ko sem se cepil, poskrbel ne le za svoje zdravje, ampak tudi za zdravje mojih bližnjih in mojih sodelavcev.

Cepljenje je trenutno najbolj učinkovit ukrep za ohranjanje našega zdravja. Pripomoglo bo, da bomo zopet v polni meri zagnali vsa področja življenja. S tem bomo prispevali tudi k stabilni verigi preskrbe s hrano. Zagotavljanje zadostne količine hrane je eno najbolj pomembnih področij v državi. Vsak člen v verigi, kmet – predelovalna industrija – trgovine – mora ostati zdrav, da ima potrošnik vsak dan na mizi prehranska živila. Enako velja tudi za druga področja našega resorja. S cepljenjem bomo lažje nemoteno zagotavljali trajnostni ribolov in ohranjanje ribiške tradicije v obalnih krajih. S cepljenjem pripomoremo, da se življenje tudi ob rekah in morju vrača na stare tirnice. Ob uspešnem obvladovanju razmer bomo lahko še naprej odlično gospodarili in upravljali z gozdovi. Čebelarji bodo lahko še naprej zagotavljali visoko kakovostne produkte in skrbeli za naše čebele.

Zaradi vsega naštetega vas vse prosim in se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem za podporo pri spodbujanju cepljenja znotraj vaših organizacij.

Bodimo odgovorni, cepimo se in poskrbimo za javno zdravje. Skupaj zmoremo.

Iskrena hvala vsem.

Lep pozdrav,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS