OBVESTILO - RIBNIK ORMOŽ


Po sklepu UO RD Ormož je Ribnik Ormož odprt za izvajanje ribolova od 24.03.2024 vsak dan od 6.00 ure do mraka

 

IZVAJA SE LAHKO SAMO NAČIN RIBOLOVA ULOVI – IZPUSTI

 

Cena enodnevne ribolovne dovolilnice znaša:

ČLANI RD ORMOŽ –10 KRAT ZASTONJ ( ŠTAMPILJKA V LETNO RIBOLOVNO DOVOLILNICO), NATO  3,00 EUR.

NEČLANI 6,00 EUR,

MLADI ČLANI RD ORMOŽ DO 18 LETA IMAJO 20 KRAT ZASTONJ, POTEM SE PLAČA 3,00 EUR.

REKA DRAVA 12.00 EUR.

V ceno je vračunan DDV.

 

Ribolovni režim :

 •  brez ribolovne dovolilnice se ne sme pričeti z ribolovom,
 •  ribolovna dovolilnica se kupi v domu RD Ormož,
 •  člani RD pridobijo štampiljko v letno karto v domu RD Ormož
 • ribolov je dovoljen na ENO ribiško palico (samo na plovec).
 • obvezna uporaba podmetalke,
 • obvezna uporaba trnka brezzalustnika,
 • obvezna uporaba odpenjevalca rib,

PREPOVEDI :

 • shranjevanje rib v mreže,
 • odnašanje rib,
 • talni ribolov,
 • ribolov na kruh,
 • najmanša globina vabe 1 m,

Vse kršitve bodo prijavljene prekrškovnemu organu (Ribiški inšpekciji).

Dober prijem !

 

                                                                         Predsednik RD Ormož :

                                                                              Rado ANTOLIČ